Cơ cấu tổ chức

Ban điều hành

Marko Walde

Trưởng Đại Diện
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Björn Koslowski

Phó trưởng đại diện
Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3825 1420

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Lê Hải Đường

Quản lý văn phòng
Trưởng bộ phận Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Tư vấn Đầu tư và Thương mại

Björn Koslowski

Phó trưởng đại diện
Trưởng bộ phận Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3825 1420

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Phương Thúy

Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Hội chợ Spielwarenmesse
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 2697

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Đoàn Bích Phượng

Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3822 7538

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Lê Vân Hạnh

Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3822 7539

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Đoàn doanh nghiệp và Dự án

Lê Hải Đường

Quản lý văn phòng
Trưởng bộ phận Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Trà Thảo Anh

Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Hội chợ Nuremberg
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3822 7536

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Phạm Tuyết Mai

Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Bang Saxony-Anhalt
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 2698

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Thu Vân

Đoàn Doanh nghiệp và Dự án
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3726 0483

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Vũ Hồng Thúy

Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3822 7535

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Sự kiện

Nguyễn Ngọc Sang

Phụ trách Sự kiện
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9085

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Đức trong ngành chăm sóc sức khỏe

Lê Như Hưng

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Đức trong ngành chăm sóc sức khỏe

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Đại diện hội chợ triển lãm của CHLB Đức

Đào Thu Trang

Marketing - Truyền thông
Hội chợ Berlin
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 1897

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Dương Thanh Hương

Kế toán
Hội chợ Düsseldorf
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 1898

+ 84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Phương Thúy

Tư vấn Đầu tư và Thương mại
Hội chợ Spielwarenmesse
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 2697

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Trà Thảo Anh

Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Hội chợ Nuremberg
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3822 7536

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Dự án tư vấn công nhận văn bằng tại Đức

Nguyễn Hằng Nga

Phụ trách dự án Tư vấn công nhận văn bằng tại Đức
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3824 4345

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Đỗ Vân Anh

Bộ phận Đào tạo & Dạy nghề
Dự án Tư vấn công nhận văn bằng tại Đức
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Đào tạo và Dạy nghề - AHK Academy

Nguyễn Bích Vân

Trưởng bộ phận Đào tạo & Dạy nghề
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3824 4342

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Bùi Thu Thủy

Bộ phận Đào tạo & Dạy nghề
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9081

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Đỗ Vân Anh

Bộ phận Đào tạo & Dạy nghề
Dự án Tư vấn công nhận văn bằng tại Đức
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Marketing và Truyền thông

Đào Thu Trang

Marketing - Truyền thông
Hội chợ Berlin
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 1897

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Thùy Dung

Marketing - Truyền thông
Bộ phận Hành chính
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Tài chính - Kế toán

Dương Thị Thu Hiền

Kế toán trưởng
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9083

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Dương Thanh Hương

Kế toán
Hội chợ Düsseldorf
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3936 1898

+ 84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Ngô Thị Minh

Kế toán
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9086

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Hành chính - Văn phòng

Nguyễn Hồng Ngọc Lam

Trợ lý Ban điều hành
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3824 4341

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Trịnh Thị Nhung

Bộ phận Hành chính
Văn phòng Hà Nội

+84 (24) 3825 1420

+84 (24) 3825 1422

Write an e-mail

Download vCard

Nguyễn Thùy Dung

Marketing - Truyền thông
Bộ phận Hành chính
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Trần Thị Kim Thùy Anh

Bộ phận Hành chính
Vườn ươm doanh nghiệp Đức tại Việt Nam
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3622 2800

+84 (28) 3622 2801

Write an e-mail

Download vCard

Trần Kim Ngọc

Bộ phận Hành chính
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard

Thái Đôn Phong

Bộ phận Hành chính
Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

+84 (28) 3823 9775

+84 (28) 3823 9773

Write an e-mail

Download vCard