Đăng ký bản tin

AHK Newsletter với tên gọi VietnamBrief cung cấp các thông tin về thị trường Việt Nam và Đức, cơ hội đầu tư và kinh Doanh, các sự kiện quan trọng và hội chợ triển lãm quốc tế sắp diễn ra cũng như những cơ hội tiếp cận và kết nối giao thương tại Việt Nam và Đức.

Hãy đăng ký nhận bản tin hàng tháng VietnamBrief của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường và các sự kiện kết nối doanh nghiệp hai nước!

Ông  Bà