Đào tạo & Việc làm

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tư vấn, phối hợp, thực hiện và quản lý các dự án đào tạo nghề song hành tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Berlin (DIHK). Chúng tôi đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo qua các kỳ thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp được DIHK – CHLB Đức công nhận.

Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn miễn phí dành cho các bạn trẻ Việt Nam các quy trình cho việc công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức, qua đó tăng khả năng làm việc tại Đức. Chúng tôi kết nối với các cơ quan có thẩm quyển trong việc công nhận văn bằng tại Đức và cung cấp thông tin về các khóa học chuyên ngành nhằm bôi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn.

Cổng thông tin trực tuyến của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam sẽ kết nối các bạn trẻ Việt Nam với các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam.

Image Alternative Text
© iStock.com/mediaphotos

Đào tạo và Dạy nghề

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam là đơn vị tư vấn và phối hợp thực hiện trong các dự án đào tạo nghề song hành theo chuẩn DIHK – CHLB Đức ở Việt Nam, với thương hiệu AHK Academy.

Image Alternative Text
© Getty Images/fizkes

Cổng thông tin Việc làm

Thông tin tuyển dụng và cơ hội thực tập tại các công ty Đức ở Việt Nam.

Image Alternative Text
©

Tư vấn Công nhận Văn bằng

Hỗ trợ lao động Việt Nam có cơ hội tìm kiếm việc làm tại Đức.