Tư vấn Công nhận Văn bằng

Hỗ trợ lao động Việt Nam có cơ hội tìm kiếm việc làm tại Đức.

Nhằm hỗ trợ lao động Việt Nam có cơ hội tìm kiếm việc làm tại Đức, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam mang đến dịch vụ tư vấn cách thức công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục của Việt Nam cấp tại CHLB Đức.

Kể từ tháng 4 năm 2012 Bộ luật công nhận văn bằng của Đức chính thức có hiệu lực. Người lao động đã được đào tạo ở nước ngoài có quyền đặt đơn xin công nhận bằng cấp và trình độ chuyên môn của mình. Bộ luật này áp dụng cho tất cả mọi người, không giới hạn bởi quốc tịch hay tình trạng cư chú. Điều kiện là bạn đã được đào tạo ở ngoài nước Đức và đã hoàn tất quy trình đào tạo. Vậy là ngay từ khi còn ở Việt Nam, các bạn có thể đặt đơn xin công nhận văn bằng của mình. Bộ luật công nhận văn bằng đã tạo ra sự rõ ràng, minh bạch và mở ra một triển vọng nghề nghiệp tốt hơn cho nhiều lao động nước ngoài và lao động Việt Nam tại Đức

Đối tượng

Bạn đã tốt nghiệp tại Việt Nam và có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đã được đào tạo? Bạn muốn bằng tốt nghiệp và trình độ chuyên môn của bạn được các chuyên gia Đức đánh giá và công nhận để lên kế hoạch sống và làm việc tại Đức ?

Bộ phận tư vấn công nhận văn bằng (ProRecognition) của GIC/AHK Vietnam là địa chỉ chính xác dành cho bạn!

Nếu bạn muốn hành nghề trong một số lĩnh vực ở Đức như bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc người bệnh, giáo viên... thì công nhận văn bằng là một điều bắt buộc. Đối với một số ngành nghề khác thì việc sở hữu văn bằng đã được công nhận sẽ giúp bạn tăng thêm cơ hội tìm được việc ở Đức. Để giúp các bạn trẻ Việt nam sớm tiếp cận thông tin về cách thức công nhận văn bằng, dự án ProRecognition - Professional & Vocational Qualifications for Germany do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức tài trợ lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam.

Chuyên viên tư vấn sẽ cung cấp mọi thông tin cần thiết về thủ tục công nhận văn bằng cũng như là hỗ trợ và đồng hành với bạn xuyên suốt quá trình đặt đơn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về thủ tục công nhận văn bằng trên trang website của dự án: http://vanbangviettaiduc.com.vn/