Dịch vụ

Tư vấn Doanh nghiệp trong việc tiếp cận và gia nhập thị trường cũng như tìm hiểu các thông tin về thị trường. Đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về thị trường sẵn sàng trao đổi trực tiếp với Doanh nghiệp về khả năng thị trường và cơ hội phát triển. Danh mục các dịch vụ tư vấn của chúng tôi như sau:

Image Alternative Text
© Getty Images/IPGGutenbergUKLtd

Tìm kiếm Đối tác

Dựa vào yêu cầu của doanh nghiệp để tiến hành chọn lọc khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp phù hợp.

Image Alternative Text
© iStock.com/ipopba

Tìm kiếm Địa điểm Đầu tư

Chọn lọc và nghiên cứu các địa điểm đầu tư phù hợp và tiềm năng tại Việt Nam và Đức.

Image Alternative Text
© iStock.com/fizkes

Nghiên cứu Thị trường

Thu thập và tổng hợp thông tin cập nhật và thực tế về thị trường và các ngành cụ thể.

Image Alternative Text
© iStock.com/ExperienceInteriors

Office in Office

Cung cấp văn phòng và nhân sự quản lý dự án chuyên ngành cho các doanh nghiệp Đức nhằm tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam cũng như tìm hiểu thị trường.

Image Alternative Text
© iStock.com/alvarez

Vườn ươm doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Nơi khởi đầu thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam

Image Alternative Text
© Getty Images/sanjeri

Tư vấn Nhân sự

Tư vấn tuyển dụng và quản lý nhân sự dành cho các doanh nghiệp Đức.

Image Alternative Text
© Getty Images/Pixfly

Thông tin Doanh nghiệp

Lập các báo cáo nghiên cứu về thực trạng và tình hình tài chính cũng như đánh giá uy tín của các công ty Việt Nam.

Image Alternative Text
© Getty Images/gilaxia

Hội thảo về thị trường Việt Nam

Tổ chức hội thảo cung cấp các thông tin và tư vấn chuyên sâu về thị trường Việt Nam tại Đức và Châu Á.

Image Alternative Text
© iStock.com/sturti

Hỗ trợ Tiếp thị và Truyền thông

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các chiến lược Marketing và quảng bá thương hiệu tại Việt Nam.