Nghiên cứu Thị trường

Thu thập và tổng hợp thông tin cập nhật và thực tế về thị trường và các ngành cụ thể.

© iStock.com/mediaphotos

Nghiên cứu thị trường, tiềm năng phát triển, thực trạng, cơ hội và thách thức đối với từng ngành nghề cụ thể, qua đó giúp doanh nghiệp có được góc nhìn toàn cảnh về thị trường trước khi quyết định gia nhập thị trường hoặc đầu tư.

Thông tin chung về thị trường và các cơ hội đầu tư tại Đức, Quý vị có thể truy cập vào các trang web sau:

GTAI – Invest In Germany

www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html

ixPOS – The German Business Portal

www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/your-business-in-germany.html