Office in Office

Cung cấp văn phòng và nhân sự quản lý dự án chuyên ngành cho các doanh nghiệp Đức nhằm tăng cường sự hiện diện tại Việt Nam cũng như tìm hiểu thị trường.

  • © iStock.com/peshkov
  • © Getty Images/Pixfly

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cung cấp nhân sự quản lý dự án chuyên ngành cho các doanh nghiệp nhằm quản lý các kênh phân phối, cung ứng cũng như trực tiếp quản lý chất lượng sản phẩm và tìm hiểu môi trường đầu tư.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp!