Tìm kiếm Đối tác

Dựa vào yêu cầu của doanh nghiệp để tiến hành chọn lọc khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp phù hợp.

© iStock.com/Yuri_Arcus

Chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm đối tác phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, đánh giá và chọn lọc đối tác, nhà cung cấp, nhà phân phối. Các buổi gặp mặt trực tiếp cũng sẽ được tổ chức bởi Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam để giúp doanh nghiệp hai nước có thể thảo luận và trao đổi kỹ hơn về khả năng hợp tác.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn!