Tư vấn Nhân sự

Tư vấn tuyển dụng và quản lý nhân sự dành cho các doanh nghiệp Đức.

© Getty Images/sanjeri

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn dành cho doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự. Đối với các nhà đầu tư Đức, việc tuyển dụng các nhân sự chủ chốt đóng vai trò quan trọng để hình thành và phát triển chi nhánh hoặc nhà máy của họ tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng đồng hành để tuyển chọn nhân sự thích hợp từ những ứng cử viên tiềm năng.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng Quý vị!