Hội nghị và hội thảo chuyên đề

Cung cấp các thông tin và tư vấn chuyên sâu về thị trường Việt Nam tại Đức và Châu Á.

© Getty Images/shironosov

Phòng Công nghiệp và Thương Mại Đức tại Việt Nam hằng năm phối hợp với các đơn vị của Đức tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam cập nhật những thông tin mới nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời qua đó kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

Qua các buổi hội thảo chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía các doanh nghiệp Việt Nam và Đức, thực tế cho thấy, thông qua các buổi hội thảo này, nhiều công ty Đức đã quyết định đầu tư tại Việt Nam hoặc tiến hành các hợp đồng giao dịch, thương mại hợp tác với các đối tác Việt Nam và đạt những kết quả nhất định.

Song song với việc tổ chức các buổi hội thảo nói trên, Phòng Công nghiệp và Thương Mại Đức cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị như Cục xúc tiến thương mại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội nhựa Việt Nam, Hiệp hội thiết bị y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội giày da Việt Nam để cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường, đối tác tiềm năng và kết nối hai doanh nghiệp 2 nước Đức – Việt.

SỰ KIỆN

© Getty Images/Hero Images