Phái đoàn doanh nghiệp Đức

Tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác và khách hàng tại thị trường Đức và Việt Nam.

© iStock.com/Zephyr18

Hàng năm phòng Công Nghiệp và Thương Mại Đức tại Việt Nam lên kế hoạch, tổ chức và thực hiện các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cho các phái đoàn doanh nghiệp Đức thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm này, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam hỗ trợ tổ chức những buổi giao lưu hợp tác, các diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo, gặp gỡ đối tác, cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu và tư vấn địa điểm đầu tư dành cho các doanh nghiệp Đức.

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết hơn.

© iStock.com/Ivan-balvan

Testimonial MODUS ONE GmbH

„Ich habe die Organisation und Betreuung in Vietnam durch Sie und ihr Team sehr professionell und hilfreich empfunden. Wertvolle Kontakte wurden mir dadurch vermittelt, die ich durch meinen verlängerten Aufenthalt noch vertieft habe.“ Jörg Rauschenberger, Geschäftsführer.