Xúc tiến thương mại/Xuất khẩu

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức ngành sản xuất và dịch vụ trong quá trình toàn cầu hóa, nằm trong khuôn khổ dự án „Chiến lược gia nhập thị trường quốc tế“.

  • Thông tin chung
  • Nhóm đối tượng

Thông tin chung

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại và xuất khẩu dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp và dịch vụ do Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức phát động, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam tư vấn, hợp tác và hỗ trợ các chương trình tại Việt Nam và tại Đức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Đức tìm kiếm đối tác, phát triển xuất khẩu và củng cố vị thế trên trường quốc tế.

Nhóm đối tượng

Đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau từ chế tạo máy, sản xuất ô tô, công nghiệp phụ trợ cho tới hóa chất và điện tử.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết!