Chức năng Nhiệm vụ

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam là đại diện cho Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK có trụ sở tại Berlin, CHLB Đức với vai trò thúc đẩy mối quan hệ thương mại song Phương giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam.

Mạng lưới các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại nước ngoài có mặt tại 92 quốc gia và vùng lãnh thổ với 140 văn phòng đại diện, có vai trò làm cầu nối và hỗ trợ Doanh nghiệp Đức phát triển xuất khẩu và mở rộng đầu tư ra nước ngoài.

3 chức năng chính của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức:

Đại diện cho Kinh tế Đức tại Việt Nam

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại nước ngoài hỗ trợ nền ngoại thương của Đức, đại diện cho tiếng nói và lợi ích của Doanh nghiệp Đức tại nước sở tại, đồng thời quảng bá về môi trường đầu tư và kinh doanh của Đức tại nước sở tại.

Cung cấp Dịch vụ Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại nước ngoài cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp tới các doanh nghiệp cả 2 nước Đức và Việt nam, cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, địa điểm đầu tư, chiến lược kinh doanh và các dịch vụ hỗ trợ khác dành cho Doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và gia nhập thị trường.

Cộng đồng Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GBA Việt Nam

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại nước ngoài còn là đại diện cho tiếng nói của cộng đồng các nhà đầu tư Đức tại nước sở tại. Hiện tại ở Việt Nam, chức năng này do Hiệp hội các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam đảm nhận (GBA Việt Nam)