Bang Saxony-Anhalt

Cung cấp các thông tin và tư vấn về thị trường, môi trường đầu tư và đối tác tại Bang Saxony-Anhalt, CHLB Đức.

Cơ quan đại diện là đầu mối liên hệ đầu tiên cho các doanh nghiệp Saxony-Anhalt quan tâm đến thị trường Việt Nam và cũng là nơi cung cấp các dịch vụ sau:

  • Cung cấp các thông tin hữu ích về thị trường và đánh giá đặc thù các tiềm năng thị trường
  • Ngân hàng dữ liệu Việt Nam
  • Tìm đối tác kinh doanh, phân phối, cung ứng, nhập khẩu hay các đối tác hợp tác tiềm năng
  • Tư vấn gia nhập thị trường và quản lý dự án
  • Điều hành sự kiện: tổ chức và thực hiện các chuyến công du cho các đoàn đại biểu, tổ chức hội thảo, các cuộc họp phục vụ cho việc hợp tác
  • Hỗ trợ các dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển

Các chuyên viên tư vấn của chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm sẽ giải đáp các thắc mắc của Qúy vị bằng cả ngôn ngữ tiếng Đức. Đối với lần tư vấn đầu tiên Qúy vị sẽ được miễn phí.

Đồng thời Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tìm hiểu thông tin về cơ cấu kinh tế của Bang Saxony-Anhalt.

Các câu hỏi từ phía doanh nghiệp Việt Nam sẽ được chuyển chính xác đến các doanh nghiệp phù hợp tại Bang Saxony-Anhalt.