Liên hệ

Hệ thống văn phòng tại Việt Nam

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: 

Tòa nhà Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus)

Lầu 4, 33 Lê Duẩn, Quận 1

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel.: +84 (28) 3823 9775

Fax: +84 (28) 3823 9773

Email: info(at)vietnam.ahk.de 

Văn phòng tại Hà Nội:

Lotte Center Hanoi, Tòa Đông, Lầu 18

Phòng 1803-1804, 54 Liễu Giai, Ba Đình

Hà Nội, Việt Nam

Tel.: +84 (24) 3825 1420

Fax: +84 (24) 3825 1422 

E-mail: info(at)vietnam.ahk.de