Thông tin trang web

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

 

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: 

Tòa nhà Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus)

Lầu 4, 33 Lê Duẩn, Quận 1

Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tel.: +84 (28) 3823 9775

Fax: +84 (28) 3823 9773

Văn phòng tại Hà Nội:

Lotte Center Hanoi, Tòa Đông

Lầu 18, phòng 1803-1804, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Tel.: +84 (24) 3825 1420

Fax: +84 (24) 3825 1422

E-mail: info@vietnam.ahk.de

Trang web: www.vietnam.ahk.de

Hoạt động theo số giấy phép: 0006/XTTM-VPĐD

 

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm theo khoản 2 điều 6 Luật Dịch vụ Truyền thông

Tổng biên tập: Đào Thu Trang

Tel.: +84 (24) 3825 1420

Email: trang.daothu(at)vietnam.ahk.de 

 

Thiết kế, Tư vấn và Thực hiện Kỹ thuật

Công ty TNHH Consulting Piezunka & Schamoni - Information Technologies

Địa chỉ: Gustav-Meyer-Allee 25 | Gebäude 13/5 13355 Berlin

Tel: +49 30 2009549-0

Email: info(at)cps-it.de 

© Bản quyền thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam