Tin tức

Image Alternative Text
© Getty Images/william87

Thông tin về Thị Trường Đức

Thông tin chi tiết về tiềm năng thị trường Đức, các hội chợ triển lãm tiềm năng, thông tin về các tổ chức của Đức tại Việt Nam cũng như cộng đồng doanh nghiệp Đức được chúng tôi tổng hợp tại đây.

Image Alternative Text
© Getty Images/LeoPatrizi

Bản tin

Tin tức mới nhất về Kinh tế, Thị trường, Báo cáo ngành và Báo cáo doanh nghiệp của Đức và Việt Nam được chúng tôi cập nhật liên tục tại đây.

Image Alternative Text
© Getty Images/seb_ra

Bản tin hằng tháng

AHK Newsletter với tên gọi VietnamBrief cung cấp các thông tin về thị trường Việt Nam và Đức, cơ hội đầu tư và kinh Doanh, các sự kiện quan trọng và hội chợ triển lãm quốc tế sắp diễn ra cũng như những cơ hội tiếp cận và kết nối giao thương tại Việt Nam và Đức.

Image Alternative Text
© Getty Images/temmuz can arsiray

Ấn phẩm

Những ấn phẩm của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, của Hiệp hội các phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK tại Berlin cũng như của các đối tác của chúng tôi sẽ được trưng bày tại đây.