Hiệp hội Doanh nghiệp Đức

Hiệp Hội Các Doanh Nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hiệp Hội đã đi vào hoạt động từ năm 1995, có thâm niên lâu năm nhất và là thành viên đồng sáng lập nên Phòng Thương Mại Châu Âu (EUROCHAM) tại Việt Nam.

Trong suốt 22 năm qua, GBA đã và đang là tâm điểm đại diện cho đời sống, văn hóa và giá trị của cộng đồng các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Hiệp hội hỗ trợ các doanh nghiệp Đức thành viên phát triển hoạt động, tư vấn đa dạng về nhiều chủ đề và tạo cơ hội giao lưu văn hóa- kinh tế ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

Vui lòng xem chi tiết tại trang web: www.gba-vietnam.org