Đăng ký Newsletter

AHK Newsletter với tên gọi VietnamBrief cung cấp các thông tin về thị trường Việt Nam và Đức, cơ hội đầu tư và kinh Doanh, các sự kiện quan trọng và hội chợ triển lãm quốc tế sắp diễn ra cũng như những cơ hội tiếp cận và kết nối giao thương tại Việt Nam và Đức.

Hãy đăng ký nhận bản tin hàng tháng VietnamBrief của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường và các sự kiện kết nối doanh nghiệp hai nước!

Ông  Bà 
Theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), chúng tôi cần sự đồng ý của Quý Ông/Bà cho việc lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân (tên và thông tin chi tiết liên hệ) để gởi thông tin đến Quý Ông/Bà về các bản tin cập nhật hằng tháng, thư mời tham gia các sự kiện, các khảo sát nghiên cứu thị trường. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Quý Ông/Bà với bất kỳ tổ chức nào khác. Ông/Bà có thể hủy đăng ký nhận thông tin bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email info@vietnam.ahk.de. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của chúng tôi để có thông tin chi tiết về “Chính sách Bảo vệ Dữ liệu” của chúng tôi.