Dự án

Hỗ trợ các doanh nghiệp Đức tìm hiểu thông tin, tìm kiếm đối tác cũng như phát triển các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến quốc gia của Đức cũng như trong các dự án của các tiểu Bang lớn của Đức hay của Cục xúc tiến đầu tư Đức GTAI. Các dự án lớn của chúng tôi là chương trình Exportinitiative Energie – Chương trình Sáng kiến Xuất khẩu Năng lượng, chương trình xúc tiến thương mại và xuất khẩu của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, các phái đoàn Doanh nghiệp Đức sang Việt Nam cũng như tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo và tọa đàm chuyên đề.

Tổ chức các đoàn doanh nghiệp sang tìm hiểu thị trường, gặp gỡ đối tác và khách hàng tại thị trường Đức và Việt Nam. …

Một chương trình của Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên Bang Đức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành năng lượng và năng lượng…

Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức ngành sản xuất và dịch vụ trong quá trình toàn cầu hóa,…