Hỗ trợ xuất khẩu Hàng nông nghiệp và thực phẩm Đức

Thực hiện và tài trợ dự án

Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu hàng Nông nghiệp và Thực phẩm Đức tại Việt Nam do AHK Vietnam quản lý đã đi vào hoạt động. Dự án này được tài trợ bởi Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang (BMEL) của CHLB Đức. Cụ thể, BMEL cấp hỗ trợ tài chính đối với các dịch vụ thâm nhập thị trường được cung cấp bởi Trung tâm Xúc tiến Xuất khẩu. Điều này giúp tiết kiệm chi phí hơn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đang còn tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang Việt Nam.

Mục tiêu dự án

Trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp Đức trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm có nhu cầu tham gia và mở rộng thị trường tại Việt Nam.

Về bản chất, dự án cung cấp các hỗ trợ sau:

  • Phạm vi thông tin phong phú; đặc biệt là thông qua trang web này và bản tin hàng quý
  • Các dịch vụ cá nhân được tài trợ, chẳng hạn như tìm kiếm đối tác bán hàng và nghiên cứu thị trường
  • Xúc tiến xuất khẩu thực phẩm, hàng hóa và kỹ thuật ngành nông nghiệp từ Đức.
  • Hỗ trợ mọi thắc mắc khác về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập website tại đây >>>