Giới thiệu chung

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa CHLB Đức và Việt Nam từ năm 1993. Hằng năm chúng tôi hỗ trợ hơn 700 doanh nghiệp Đức và hơn 800 doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm thông tin thị trường và đối tác, cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam và Đức, trong việc triển khai các dự án về đào tạo nghề song hành, hỗ trợ tư vấn công nhận văn bằng Việt Nam tại Đức. Hơn 10 đoàn doanh nghiệp lớn nhỏ được chúng tôi tổ chức mỗi năm để gặp gỡ đối tác và tìm hiểu trực tiếp về thị trường tại Việt Nam và cả tại Đức.

Với vai trò đại diện cho các tiểu bang lớn của Đức cũng như những hội chợ hàng đầu của CHLB Đức, chúng tôi đồng hành cùng hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm hiểu thị trường và môi trường đầu tư tại Đức, tham dự tại các triển lãm chuyên ngành quốc tế nhằm đưa sản phẩm của Việt Nam gia nhập thị trường Đức và Châu Âu cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm các đối tác và các sản phẩm nhập khẩu Made In Germany. 

Image Alternative Text
© Getty Images/chombosan

Chức năng Nhiệm vụ

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam là đại diện cho Hiệp hội các Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức DIHK có trụ sở tại Berlin, CHLB Đức với vai trò thúc đẩy mối quan hệ thương mại song Phương giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam.

Image Alternative Text
© Getty Images/MimaCZ

Lịch sử Hình thành & Phát triển

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa CHLB Đức và Việt Nam từ năm 1993.

Image Alternative Text
© iStock.com/PeopleImages

Cơ cấu tổ chức

Image Alternative Text
© Getty Images/EmirMemedovski

Đối tác Chiến lược

25 năm tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn tự hào là tổ chức uy tín đi đầu trong các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia Đức và Việt Nam.

 

Image Alternative Text
© iStock.com/Robert Daly

Cơ hội Việc làm

Cơ hội thực tập và làm việc tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Image Alternative Text
© iStock.com/Ivan-balvan

Liên hệ