Cơ hội Việc làm

Cơ hội thực tập và làm việc tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

© iStock.com/Robert Daly

Thực tập tại môi trường làm việc quốc tế và chuyên nghiệp, các bạn sẽ có cơ hội tiếp cận với các chủ đề như xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước Đức Việt, học hỏi các kỹ năng tư vấn Doanh nghiệp, hoạch định chiến lược Marketing và truyền thông, điều hành các dự án và tổ chức các sự kiện, các đoàn Doanh nghiệp thông qua 3 tháng thực tập tại văn phòng của chúng tôi tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về các vị trí tuyển dụng!